Construcţii

Construcţii

Construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții (apă, canalizare, gaz)

Construcție-montare a obiectelor și sistemelor alimentarea cu gaze cu presiunea joasă, medie, înaltă până la 1,2 MPA

Unele obiecte realizate:

 • Gazificarea grădiniţei de copii din s.Iliciovca.
 • Lucrări de construcţie a Sistemul de alimentare cu apă şi canalizare din satul Sîngureni, r-nul Rîşcani, “Etapa 1”.
 • Lucrări de construcţie reţelele de canalizare a microraionului “Dacia” din or.Făleşti.
 • Lucrări de construcţie-montaj a încăperilor Centrului de sănătate din s.Fundurii vechi, r-nul Glodeni.
 • Montarea reţelelor de gaze cu presiune medie şi joasă pentru gazificarea blocului administrative mun.Bălți.
 • Reparaţia capitală a sistemului de încălzire a grădiniţei de copii din satul Iliciovca, r-l Floreşti.
 • Lucrări de construcţie-montaj a reţelei de gaze de presiune medie pentru SA “Răut” mun.Bălți.
 • Gazificarea încăperilor Î.M.“Elektromanufacturing” SRL.
 • Lucrări de construcţie-montaj a încăperilor Centrului de sănătate din s.Fundurii vechi, r-nul Glodeni.
 • Lucrări de construcție-montaj a rețelelor electrice la rețelele de canalizare a microraionului ”Dacia”, Fălești.
 • Lucrări de Automatizare a cazangerie ”Zikkurat-Construct” – SRL.
 • Gazificarea Centralei termice fil. BC ”Energbank”, Balti.
 • Lucrări de construcţie-montaj a Rețelelor exterioare și interioare de gaze naturale pentru ICS ”GG Gables and Wiress EE” SRL din Balti”.
 • Lucrări de ”Renovarea utilajului pentru încălzire a SRL ”Dani&Co Leather” din Balti.
 • Lucrări de ”Aprovizionare cu gaz natural a I.M. ”Bălțeanca” din Balti.
 • Servicii de: ”Adaptarea la gaze naturale cu scopul încălzirii încăperilor SRL ”Molltex Group” din mum.Bălți, rețele interioare cu conectarea utilajului termic”.
 • Alimentarea cu gaze naturale a căminului de locuit și a halei de îmbuteliere a S.A. ”Mold-Nord” Fălești”.
 • Montarea pavajului la obiectul Pavilion Comercial din mun. Bălţi.