Proiectare

Proiectare

Proiectarea pentru construcții, reconstrucții.

Proiectarea instalațiilor și rețelelor tehnico-edilitare (apă, canalizare, gaz).

Unele obiecte realizatei:

 • Proiectarea Apeductului din s.Bilicenii Noi, r-nul Singerei.
 • Proiectarea rețelelor de aprovizionarea cu apă potabilă a s.Sverdiac, r-nul Rîșcani.
 • Proiectarea Gazificării casei de locuit cu 5 etaje – 30 apartamante str.Crilov mun.Bălți.
 • Proiectarea gazificării SRL ”GG Cables Wires EE” din mun.Bălți.
 • Proiectarea gazificării Primăriei Cubolta.
 • Proiectarea gazificării SA ”Moldagrotehnica” mun.Bălți.
 • Servicii de proiectarea a gazoductului de presiune medie și joasă a sectorului locativ particular ”Stația Veterinară și ”Ipoteca” or.Strășeni / 450 case individuale.
 • Servicii de proiectare la Alimentarea cu hidrocarburi de gaze lichefiate a ”ICS Plastic Manufacturing” SRL s.Corjeiți, r-nul Briceni.
 • Proiectarea Gazificării termocentralei SRL ”Centurion-Cons” or.Rîșcani.
 • Serviciile de proiectare la Aprovizionarea cu apă potabilă a s/heciul Nou, r-nul Sîngerei.
 • Proiectarea Gazificării blocurilor locative cu 5 etaje din str.Timireazev mun.Bălți.
 • Proiectarea gazificării încăperilor ”Elektromanufacturing! Srl mun.Bălți.
 • Serviciile de proiectarea a obiectului ”Alimentarea cu hidrocarburi de gaze lichefiate a halelor de producere ÎCS ”DRA Draxlmaier Aotomotive” SRL mun.Bălți.
 • Proiectarea Gazificării complexului comercial SRL ”Conclav” mun.Bălți.
 • Proiectarea gazificării ”SAM Fălești” or.Fălești.
 • Proiectarea Gazificării casei de locuit cu 120 apartamente din or.Durlești, mun.Chișinău.
 • Proiectarea gazificării cazangeriei pe gaze naturale a casei de cultură din or.Biruința, r-nul Sîngerei.
 • Servicii de proiectarea a obiectului ”Gazificarea utilajului pentru încălzire a încăperilor SC ”Teba Industies” din mun.Bălți.
 • Proiectarea gazificării a uscătoriei de cereale FPG ”GRĂP” SRL s.Corlăteni, r-nul Rîșcani.
 • Proiectarea gazificării or.Biruința, r-nul Sîngerei.
 • Proiectarea rețelelor exterioare de alimentare cu apă și evacuarea apelor uzate pentru ÎCS ”GG Gables & Wires EE” mun.Bălți.
 • Proiectarea gazificării s.Catranîc, r-nul Fălești.